ЈП "ДРАГАЧЕВО ПУТЕВИ" ГУЧА

ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

О НАМА

ОБАВЉАМО СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ

Изградње и одржавања општинских путева I и II реда;

Изградње и одржавања некатегорисаних путева;

Уређење, изградња и одржавање парковских и других јавних површина;

Одржавање објеката јавне намене у власништву општине и буџетских корисника;

Одржавање водотокова II реда;

Одржавања јавне расвете.

ДИРЕКТОР

Милија Миленковић
специјалиста машинског инжењерства

КОНТАКТ

032/855-745

ЕЛ. ПОШТА

dragacevoputevi@gmail.com

Локација и седиште предузећа

© ЈП ”Драгачево путеви” Гуча, Републике 72, 32230 Гуча, ПИБ: 108108260 МБ: 20932775

ЈП ДРАГАЧЕВО ПУТЕВИ ГУЧА